Naszą misją jest tworzenie „nowej instytucji kultury” - ośrodka łączącego nowe media i technologie z kulturą, sztuką i historią. Chcemy zbudować materialną i niematerialną przestrzeń dialogu i współpracy artystów i naukowców, otwartą na wszystkich zainteresowanych.

Najnowsze projekty Wszystkie

: Likwidacja Fundacji Ortus

Jako likwidator, zgodnie z postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30.07.2015, informuję, że Fundacja Ortus w Chrzelicach postawiona jest w stan likwidacji.

We wszelkich sprawach dotyczących likwidacji fundacji proszę kontaktować się na maila: bartosz.mioduszewski#gmail.com lub Bobrowiecka 3a lok. 100, 00-728 Warszawa

Bartosz Mioduszewski

wrzesień-grudzień 2013: Multimedialna kronika Opolszczyzny 2013

5 grudnia 2013 r. Fundacja Ortus zakończyła realizację projektu pn. „Multimedialna kronika Opolszczyzny” współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 9 nagrań audio i 13 wideo. Do projektu wdrożono również 10 nagrań będących w zbiorach Fundacji (3 audio, 7 wideo). Na rozbudowanej stronie internetowej projektu (www.kronikaopolszczyzny.pl) znalazło się około 300 fragmentów nagrań.

wrzesień 2013: Medialab Opole 2013

Medialab Opole 2013 to kolejna edycja Obozu Kultury 2.0, które organizujemy od 2010 roku. Przy tegorocznej edycji Medialabu współpracowaliśmy z  Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Centrum Cyfrowym i Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Obóz Kultury 2.0 2013 odbywa się dzięki finansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje na stronie www.labkit.pl.

Relacja video: Więcej

Aktualności archiwum

27 marca 2014
Podsumowanie projektu

26 marca o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie odbyło się spotkanie, na którym podsumowano zrealizowany pod koniec 2013 roku projekt pn. „Multimedialna kronika Opolszczyzny” (kronikaopolszczyzny.pl). Z tej okazji koordynator projektu w swoim wystąpieniu przedstawił dotychczasowe działania i projekty zrealizowane przez Fundację Ortus oraz przedstawił rezultaty zrealizowanego projektu.

Na zakończenie spotkania omówiono – cieszący się największym zainteresowaniem – wykład pn. „Digitalizacja historii mówionej w praktyce”, w którym grupie uczniów szkoły ponadgimnazjalnej przedstawiono praktyczne aspekty związane z pozyskiwaniem i nagrywaniem relacji o tematyce historycznej, a także gromadzeniem archiwalnych zdjęć i dokumentów.

 

 

16 października 2013
Medialabowo na NetWtorku

8 października uczestnicy NetWtorku, cyklicznych spotkań poświęconych organizacjom pozarządowym i nowym technologiom, mieli okazję zapoznać się z ideą Medialabów oraz posłuchać o doświadczeniach Fundacji Ortus w organizacji corocznych zlotów medialabowych-Obozów Kultury 2.0. Paulina Sobieszuk, koordynatorka Medialabu Opole 2013 przybliżyła ten temat wszystkim zainteresowanym.

12 października 2013
Medialab Opole 2013

Kolejna edycja Medialabu odbyła się w dniach 4-8 września w Opolu. W bogatym w tym roku programie m.in.warsztaty: Gra a kultura, Kreatywne warsztaty Mappingu 3D, Glitchmachines/Browser Art, Masterclass: sBody, Tworzenie oraz projektowanie efektów audio w Maxmsp i Max 4 live, Digitalizacja historii mówionej.
Niespodzianką był zlot medialabowy towarzyszący warsztatom. Zapraszamy za rok!